Noise of Sweden

Vill du studera till maskinoperatör?

Har du haft funderingar på att plugga vidare till ett bra yrke där det finns goda möjligheter till jobb? Då kan maskinoperatör kanske vara något? Då kan du jobba på ett ställle som Axido till exempel. När man jobbar som en maskinoperatör så kan det vara att man jobbar inom en eller flera elar av industrin och sköter maskiner som kan göra olika saker.

Maskinoperatörer finns inom många områden inom industrin, till exempel inom gummi- och plastindustrin, inom träindustri eller pappers- och massaindustrin.

Jobbet handlar en hel del om att programmera maskiner och sedan övervaka och styra dessa maskiner. Det så att de tillverkar det som de ska tillverka. 

Bland maskiner som du kan komma att arbeta med finns verktygsmaskiner, förpackningsmaskiner, pappersmaskiner, energiprocesser, ställverk, kompressorer, gruvmaskiner eller andra enheter som ingår i produktionslinor. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av maskin du arbetar vid.

Vilken utbildning måste man gå för att bli maskinoperatör?

Det går att välja att gå Industritekniska programmet på gymnasiet. Utbildning bedrivs även av olika företag. Utbildningar inom industri finns även på Teknikcollege. Sedan går det även att utbilda sig via Yrkeshögskolan. Inriktningarna på utbildningen skiljer sig beroende på vilken del av industrin man vill arbeta inom.

Om du ska gå en gymnasieutbildning för att bli maskinoperatör, så gäller behörighet för gymnasiet. För YH-utbildningar till maskinoperatör gäller grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Så vet du redan på gymnasiet att detta är vad du vill göra, så kan du välja att utbilda dig till det!

15 Apr 2022